Gabinet Psychoterapii
Janusz Kozioł
Oferta

Oferta

Zapraszam i oferuję pomoc, jeśli w Twoim życiu pojawiły się między innymi...

 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia lękowe, fobie (irracjonalne myśli i zachowania)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji
 • Trudności w wyrażaniu emocji
 • Problemy w komunikacji między partnerami
 • Kryzysy małżenskie, rodzinne, partnerskie
 • Brak satysfakcji ze swojego związku
 • Rozstanie lub utrata (śmierć) bliskiej osoby
 • Przeżywanie obecnie kryzysów życiowych
 • Problemy ze snem (bezsenność, koszmary nocne)
 • Silne negatywne emocje z którymi nie umiesz sobie poradzić
 • Poczucie utraty kontroli nad własnym życiem
 • Brak lub utrata potrzeb seksualnych
 • Awersja/niechęć seksualna
 • Brak przyjemności seksualnej, odczuwania orgazmu
 • Zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny
 • Brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
 • Problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm, transwestycyzm)
 • Zaburzenia preferencji seksualnych

Cennik

Konsultacja

Konsultacje poprzedzają kwalifikację do psychoterapii. Są to 3-4 sesje obejmujące zebranie wywiadu i ustalenie zasad i celów terapii.
45-50 minut

Umów wizytę
150zł

Terapia Dorośli

Sesja terapii indywidualnej dorosłych
45-50 minut

Sesja terapii par
45-50 minut (150 zł) / 70-75 minut (250 zł)

Umów wizytę
130zł

Terapia Młodzież

Sesja terapii indywidualnej młodzieży 12+
45-50 minut

Umów wizytę
130zł

Poradnictwo i pomoc psychologiczna, seksuologiczna

Stacjonarnie i online.

W przypadku online (Skype, Whatssap), po wcześniejszym ustaleniu terminu i dokonaniu płatności w kwocie 200zł.
45-50 minut

Umów wizytę
150zł

Psychoterapia

Odpowiedzi na popularne pytania

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą terapii zaburzeń psychicznych opracowaną na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych (psychologia ego, teoria relacji z obiektem, psychologia self, teoria przywiązania).

Paradygmat psychoanalityczny zakłada że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością, ponieważ życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych.

Kluczem do nieświadomości są marzenia senne, objawy nerwicowe oraz nabyte w dzieciństwie nieuświadomione sposoby tworzenia i przeżywania relacji z innymi ludźmi a tym samym z terapeutą.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie leczenia.

Jak wygląda sesja terapii?

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut. W zależności od problematyki pacjenta stosowana jest forma psychoterapii ekspresywna lub podtrzymująca.

Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i wykorzystuje techniki: klaryfikacji, konfrontacji, interpretacji.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji których celem jest redukcja niepokoju pacjenta i jego adaptacja do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.

Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami.

Na czym polega rola terapeuty psychodynamicznego?

Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Szczególnie istotna dla terapeuty psychodynamicznego jest analiza zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia: uczuć, oczekiwań i postaw jakich pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwieniu mu przeżycia doświaczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej. Stanowi to bazę do wprowadzania korzystnych zmian w jego funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Czy jest możliwy udział w terapii online?

Fundament ram terapii psychodynamicznej stanowi zasada, że proces psychoterapeutyczny toczyć się może jedynie w bezpośrednim kontakcie między terapeutą a pacjentem, co wyklucza wykorzystywanie elektronicznych form komunikacji. Określa to Kodeks etyki psychoterapeuty PTPPd. Jest tak m.in. dlatego, ponieważ terapia na odległość blokuje niektóre kanały komunikacji niewerbalnej. Terapeuta nie mając dobrej możliwości obserwacji ciała pacjenta, widząc go tylko na monitorze, nie ma dostępu do odkrywania różnych sprzeczności które występują pomiędzy tym co mówi, a tym jak się zachowuje, co jest istotne dla efektywności terapii. Z tego też powodu w moim Gabinecie online proponuję tylko pomoc i poradnictwo psychologiczne, nie zaś samą psychoterapię.

Co to jest superwizja?

Superwizja to omawianie przez terapeutę z superwizorem procesu terapeutycznego. Pozwala ona terapeucie nabrać dystansu oraz zrozumieć własne nieuświadomione emocje i zachowania dzięki czemu może mieć rozumienie tego co dzieje się w relacji terapeutycznej i wyciągać określone wnioski służące efektywności prowadzonej terapii.

O mnie

Janusz Kozioł - psychoterapeuta seksuolog

Janusz Kozioł

.

Ukończyłem studia "Poradnictwo i pomoc psychologiczna" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i "Seksuologia kliniczna" na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym. Nieustannie dbam o rozwój, aktualnie w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Doświadczenie w pracy zdobywałem m.in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Warszawie: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia ul. Dolna 42 , a także w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED ul. Wspólna 65. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Biorę udział w konferencjach i sympozjach psychoterapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Wszystko to w istotny sposób wpływa na wysoką jakość świadczonej przeze mnie pomocy psychoterapeutycznej.

Kontakt

Umów się na wizytę lub wyślij maila z zapytaniem.

Odpowiedź uzyskasz do 24h